DFrancisci Baronii ac Manfredis de maiestate Panormitana libri IV .
RM2AXGE12DFrancisci Baronii ac Manfredis de maiestate Panormitana libri IV .
DFrancisci Baronii ac Manfredis de maiestate Panormitana libri IV . sutulo infiguniuit. IIluftriflamus,acExceIIentilT.D.D.Fra- Exlitdatiscifcus Fernandez deia. Cueua Dux Alburquerqua ? HAC tempeftate Tanor. Abilia» modérateur viforis gentis blicae generalis, Hifpaniarum le- ?**.car<igionum,leuis armaturje Equitum,Peditum, Arciumque ommumin ^Uv.l 62$Siciliae regno Siciliamhofab aphandpugnum  prognum. DAT.cxiftentium nominedonauit. Adhaec. Adfummum Hierofolimi- Tan.abDntanorumEquitummagiftratumele&uspro rebus non exiguipone- ^^rqderis,acmomentiadHifpan. AcSic. Le tableau de bord du Regem
RM2AXGBN9DFrancisci Baronii ac Manfredis de maiestate Panormitana libri IV . sutulo infiguniuit. IIluftriflamus,acExceIIentilT.D.D.Fra- Exlitdatiscifcus Fernandez deia. Cueua Dux Alburquerqua ? HAC tempeftate Tanor. Abilia» modérateur viforis gentis blicae generalis, Hifpaniarum le- ?**.car<igionum,leuis armaturje Equitum,Peditum, Arciumque ommumin ^Uv.l 62$Siciliae regno Siciliamhofab aphandpugnum_ prognum. DAT.~cxiftentium nominedonauit. Adhaec. Adfummum Hierofolimi- Tan.abDntanorumEquitummagiftratumele&uspro rebus non exiguipone- ^^rqderis,acmomentiadHifpan. AcSic. Le tableau de bord du Regem
DFrancisci Baronii ac Manfredis de maiestate Panormitana libri IV . omatibus conftat, nourri etiam * ind. 1619.Comitis Oppidi capacis,vt etiam ex Philippi IV.Hipp.ac Sicil, Re- ^- °^ob-gisliterislietjtituloinfigniri, Hsresprarterea Feudi Brocecati, *8fu^quodfibiurebtigithxreditarioj Pili Patris,Baroniandigiudigii,Snedigianiti. De Vincentio veroillud filentio prstereundum non vidtur,fic .n. is. In Panormitanorum Equitum luce vcrfatus femper eft, vt abvnoquoqueinhonore,ac pretiofueritu
RM2AXG5N3DFrancisci Baronii ac Manfredis de maiestate Panormitana libri IV . omatibus conftat, nourri etiam_* ind. 1619.Comitis Oppidi capacis,vt etiam ex Philippi IV.Hipp.ac Sicil, Re- ^- °^ob-gisliterislietjtituloinfigniri, Hsresprarterea Feudi Brocecati, *8~fu^quodfibiurebtigithxreditarioj Pili Patris,Baroniandigiudigii,Snedigianiti. De Vincentio veroillud filentio prstereundum non vidtur,fic .n. is. In Panormitanorum Equitum luce vcrfatus femper eft, vt abvnoquoqueinhonore,ac pretiofueritu
DFrancisci Baronii ac Manfredis de maiestate Panormitana libri IV . <f<s*is. LiiLl^Ui ?Sft25tf?3^-3^5 ^i^^ib^TFW^"fi!^"FTS^(^^ti,?S^^3> .... Q ,jfiaV PANORMITANA- ILLV^FST^SfMO; . D»v .Q DONTRANCISCO VALGVARNERAE* DEL CARRETTO ASSORII COMITI, AC Valguarnerx Principi Prasturam exerenti. Bouchon. D.Petro Palacio.Horatio Io Mellino. D.Caroio Del Voglio. Campi-xiano. Andrea ? Vefpafiani Agliata. Francifco del CIIe.Simoni Bonaccolto Senatoribus, PPQ^CC.F.
RM2AXGCE2DFrancisci Baronii ac Manfredis de maiestate Panormitana libri IV . <f<s*is. LiiLl^Ui ?Sft25tf?3^-3^5 ^i^^ib^TFW^"fi!^"FTS^(^^ti,?S^^3> .... Q ,jfiaV PANORMITANA- ILLV^FST^SfMO; . D»v .Q DONTRANCISCO VALGVARNERAE* DEL CARRETTO ASSORII COMITI, AC Valguarnerx Principi Prasturam exerenti. Bouchon. D.Petro Palacio.Horatio Io Mellino. D.Caroio Del Voglio. Campi-xiano. Andrea ? Vefpafiani Agliata. Francifco del CIIe.Simoni Bonaccolto Senatoribus, PPQ^CC.F.
DFrancisci Baronii ac Manfredis de maiestate Panormitana libri IV . eaBaroFicarra?,JD. Otta-uiusLanza PrincepsTrabias. D.Iofeph LucchifusMarchio£>elia».D. Vincentius LandoJina Baro C uddemi. D, Marius MigJiaccioPrincepsBaucinar, ac ComesMotis /Waioris. D.Fraricifcus Monta-pertoMarchioMontisaperti.D.AntoniusMarullaMarchioCondAgufta?. D. Hieronymus Neapoli Prihceps Reflecttano. D. HugoNotarbartoJus. D. Troanus Parifius Marchio Oleaftri. D. IacobusPeroio Baro Pandolfina?. £). Gafpar del Porto Vient SummatiniD. Rogerius De Septimo Marchio Giarlatana?. D. Marianus Sum-maniati Baro Tripi. D. Ludo
RM2AXGC32DFrancisci Baronii ac Manfredis de maiestate Panormitana libri IV . eaBaroFicarra?,JD. Otta-uiusLanza PrincepsTrabias. D.Iofeph LucchifusMarchio£>elia».D. Vincentius LandoJina Baro C uddemi. D, Marius MigJiaccioPrincepsBaucinar, ac ComesMotis /Waioris. D.Fraricifcus Monta-pertoMarchioMontisaperti.D.AntoniusMarullaMarchioCondAgufta?. D. Hieronymus Neapoli Prihceps Reflecttano. D. HugoNotarbartoJus. D. Troanus Parifius Marchio Oleaftri. D. IacobusPeroio Baro Pandolfina?. £). Gafpar del Porto Vient SummatiniD. Rogerius De Septimo Marchio Giarlatana?. D. Marianus Sum-maniati Baro Tripi. D. Ludo
DFrancisci Baronii ac Manfredis de maiestate Panormitana libri IV . ueftigationem„ adhibui fumam diligentiam , plurirnos meurt, nodefque plurimas elucubrandoconfimpfi. Nonninueni. Praeclarior ca?teris cumfic * locus, maxima delicijs refertus. ID fuadet. Locus regius eft; acsedificij veftigia,qu:e non exiguam Terra» intercapedinem continet, &coercitive,regiamcommantliberalitatem. ARX aquisfeta . Y> balneas, pifcinafucue gremiocondouebat fuo, ad quasRexvellaua- tum > velexpifcacumcum veniret,per varios a»dificij meandrosde- * Iitefcentibus grad*bus in ea Iodeurret Ca. Dans ea obfoicta
RM2AXGDDCDFrancisci Baronii ac Manfredis de maiestate Panormitana libri IV . ueftigationem„ adhibui fumam diligentiam , plurirnos meurt, nodefque plurimas elucubrandoconfimpfi. Nonninueni. Praeclarior ca?teris cumfic * locus, maxima delicijs refertus. ID fuadet. Locus regius eft; acsedificij veftigia,qu:e non exiguam Terra» intercapedinem continet, &coercitive,regiamcommantliberalitatem. ARX aquisfeta_. Y> balneas, pifcinafucue gremiocondouebat fuo, ad quasRexvellaua- tum > velexpifcacumcum veniret,per varios a»dificij meandrosde- * Iitefcentibus grad*bus in ea Iodeurret Ca. Dans ea obfoicta
DFrancisci Baronii ac Manfredis de maiestate Panormitana libri IV . iufce viri celebrandum. §. 2.ExNicolaoergoD. Caftellana; Centelles filio, quiEIi-fabettham de Bononia, & AragonaMarchionis Marinan primoge-nitam filiam duxit vxorem, Vmcentius, Francifcus, quiSocietatiIE S V milicae nomen dedit, Iofeph,& Caftellana Nafi Comitifla» et Sinragati Baronafati. §.2 2- Vincentius celebratis iam nuptijscumEleonoraSpatafo-ra, & Alliata Matrona nobihfsima, qua; fingulari priuiJegio Hiero-folymitans Religionis crucem gerit, cuiufqueprascipuo benoomnibus huuce Familia dem»
RM2AXG97CDFrancisci Baronii ac Manfredis de maiestate Panormitana libri IV . iufce viri celebrandum. §. 2.ExNicolaoergoD. Caftellana; Centelles filio, quiEIi-fabettham de Bononia, & AragonaMarchionis Marinan primoge-nitam filiam duxit vxorem, Vmcentius, Francifcus, quiSocietatiIE S V milicae nomen dedit, Iofeph,& Caftellana Nafi Comitifla» et Sinragati Baronafati. §.2 2- Vincentius celebratis iam nuptijscumEleonoraSpatafo-ra, & Alliata Matrona nobihfsima, qua; fingulari priuiJegio Hiero-folymitans Religionis crucem gerit, cuiufqueprascipuo benoomnibus huuce Familia dem»
DFrancisci Baronii ac Manfredis de maiestate Panormitana libri IV . lia fortitus eft filios. §. S.Hofce breui ,& veridica ferie defcribendos iure fufcepi-mus, vt huiusfamiliaprofapialuculenterexiftat. Et avion fieosomnes,qui en probada Francicci Porto nobilitate ante Meliten-fem Magiftratum Agatho protulitin medium, ex quaprobationeMiles Hieroflolymitanus creatus eft Francifcus Agathonis nepos»,voluiflem pcrcenfere numeradojVtrinque in & vulnendo en main-d'œuvre. Ceterum fi cetera dans hap vna familianobitatis argumentata defiderarentur,quae ne defiderarur quidem,illud vider
RM2AXG4X1DFrancisci Baronii ac Manfredis de maiestate Panormitana libri IV . lia fortitus eft filios. §. S.Hofce breui ,& veridica ferie defcribendos iure fufcepi-mus, vt huiusfamiliaprofapialuculenterexiftat. Et avion fieosomnes,qui en probada Francicci Porto nobilitate ante Meliten-fem Magiftratum Agatho protulitin medium, ex quaprobationeMiles Hieroflolymitanus creatus eft Francifcus Agathonis nepos»,voluiflem pcrcenfere numeradojVtrinque in & vulnendo en main-d'œuvre. Ceterum fi cetera dans hap vna familianobitatis argumentata defiderarentur,quae ne defiderarur quidem,illud vider
DFrancisci Baronii ac Manfredis de maiestate Panormitana libri IV . conipiratione fingula-rem Bafilica? Gloriam PanormitanajBafi^ica, dumtaxat trit uendameffe faterentur. Lufttrafti iam, mi ledlor, rotam Panormitanam Vrbem,qua-lis ea nunc fit, obkerin papyro quafiin flamine adumbratam peni-cillo . Qualignam autem ca fuerit anriquitus non foJum a plerifquegrauiffimis au&oribus, qui antiquitatem olcnt, PoJybio, & Proco-pio, nourri un recentioribus A Petro Ranzano, ab Hugone Facando Icando,Georgio Graun, A Fulazdo, valdemoferumeratis et valdemopritaopritano. E
RM2AXGCNMDFrancisci Baronii ac Manfredis de maiestate Panormitana libri IV . conipiratione fingula-rem Bafilica? Gloriam PanormitanajBafi^ica, dumtaxat trit uendameffe faterentur. Lufttrafti iam, mi ledlor, rotam Panormitanam Vrbem,qua-lis ea nunc fit, obkerin papyro quafiin flamine adumbratam peni-cillo . Qualignam autem ca fuerit anriquitus non foJum a plerifquegrauiffimis au&oribus, qui antiquitatem olcnt, PoJybio, & Proco-pio, nourri un recentioribus A Petro Ranzano, ab Hugone Facando Icando,Georgio Graun, A Fulazdo, valdemoferumeratis et valdemopritaopritano. E
DFrancisci Baronii ac Manfredis de maiestate Panormitana libri IV . greffes 1624.Vrbis PrajfeCtus a Sereniis. Principe Phihberto Duci Allobobium fiiio defignatus.fdaud rninus inhoc obundo munere prudentern, quam piu fe prabuit. Imallu-rium fubleuata paupertas confitetur. Ifque Principib.us omnibusmuinPanoróquiuocatis 627.Regniet Deputiq; nuc. Prole glonatur.Inter ceterosfemper fingularis arridii virtus Hieronymi tertio, Francicci quinto loca^eniu quafi iuirrc eiu.xit (ceteri. N. primo aetatis flore decdfemnt) ij .n. curam omnem ,ftudiumq;adea,faitadug!
RM2AXG732DFrancisci Baronii ac Manfredis de maiestate Panormitana libri IV . greffes 1624.Vrbis PrajfeCtus a Sereniis. Principe Phihberto Duci Allobobium fiiio defignatus.fdaud rninus inhoc obundo munere prudentern, quam piu fe prabuit. Imallu-rium fubleuata paupertas confitetur. Ifque Principib.us omnibusmuinPanoróquiuocatis 627.Regniet Deputiq; nuc. Prole glonatur.Inter ceterosfemper fingularis arridii virtus Hieronymi tertio, Francicci quinto loca^eniu quafi iuirrc eiu.xit (ceteri. N. primo aetatis flore decdfemnt) ij .n. curam omnem ,ftudiumq;adea,faitadug!
DFrancisci Baronii ac Manfredis de maiestate Panormitana libri IV . ibus Perficae iuetu- tis.additt exfeedere Lujitani circtterquadrmgeti. Pantaleon Sala pr<eerat. ExlaimoMichaeIpaterDiedis,& Sparaci3eBaro,quicuinSici- liam appuliflet nobilitatenobilisEleonoram Gi affeo BsronisPa.r- -tannae neptem duxit vxorem. Exea fufcepit D. Iofepbarn, D. vin- cefuquentium, ACD. Iaimum. Foftrctni duo & txlittTtm. Vallis Nemorum, Ac Mazaria? Praeceptores, vochant vt. Lie bis i-n » <bi. I6oj. Agrigenta Ciuitate anno videlicet i<5o7.&ii Marchio modérés. Fingularis avion vir p
RM2AXG468DFrancisci Baronii ac Manfredis de maiestate Panormitana libri IV . ibus Perficae iuetu- tis.additt exfeedere Lujitani circtterquadrmgeti. Pantaleon Sala pr<eerat. ExlaimoMichaeIpaterDiedis,& Sparaci3eBaro,quicuinSici- liam appuliflet nobilitatenobilisEleonoram Gi affeo BsronisPa.r- -tannae neptem duxit vxorem. Exea fufcepit D. Iofepbarn, D. vin- cefuquentium, ACD. Iaimum. Foftrctni duo & txlittTtm. Vallis Nemorum, Ac Mazaria? Praeceptores, vochant vt. Lie bis i-n_» <bi. I6oj. Agrigenta Ciuitate anno videlicet i<5o7.&ii Marchio modérés. Fingularis avion vir p
DFrancisci Baronii ac Manfredis de maiestate Panormitana libri IV. IT,& ab omni mortis im-minente periculo Gyberarit. NuJium .n. officium eft tam fanctum >>nullum tam folemne, quod non aliquando comminuat, non violetauaritia. Ha?cfides, hicamorin vno dumtaxatpopulopanormi-rano ik eluxit, vtRex beneamj haudimmemor & panorama mitanosfideesfuosvocet, & titulo fidclitatis Iucida» ptantes illuftret.Quafi vero ea tcmpeftate alrafr alfr alerum erum, alfenderum, alpfenderum, alpfenderinum, alpfenderinum, alpfenderinum, alpfenderinum, alpfälfälfälfte, alpfte, alpfälfälfälf
RM2AXGDFEDFrancisci Baronii ac Manfredis de maiestate Panormitana libri IV. IT,& ab omni mortis im-minente periculo Gyberarit. NuJium .n. officium eft tam fanc~tum_>>nullum tam folemne, quod non aliquando comminuat, non violetauaritia. Ha?cfides, hicamorin vno dumtaxatpopulopanormi-rano ik eluxit, vtRex beneamj haudimmemor & panorama mitanosfideesfuosvocet, & titulo fidclitatis Iucida» ptantes illuftret.Quafi vero ea tcmpeftate alrafr alfr alerum erum, alfenderum, alpfenderum, alpfenderinum, alpfenderinum, alpfenderinum, alpfenderinum, alpfälfälfälfte, alpfte, alpfälfälfälf
DFrancisci Baronii ac Manfredis de maiestate Panormitana libri IV . M A I B STAS: D.N.PBILIPPOIII. Hijp.ac Sicilidt JRegeDJFrancifcodeCafiroComiteCaHri Prorl Vrhisofficiacumtjs 3qu€adleorum miniHeria pertinence^ °utnegoiacommoch Beip.facilius explicareniur, vniqut officiofedem aptamprSbentes in domo-Taptetunteuntltlntltltltltltltltlntlntlnaltltltltltltltltltltl D. Petrus Opetinga, Tbomas a Cafcinaafpar Agliata 3 Vfa-eentiits Vannius, Benediaus de PradoJFrancifcus SciroltaSenatores a Anno ci& Ij* CXVIL Superne itaque eft Aula, nec exigua plane , magnifiquement exigua est exor-nata uri,figinfiginfic
RM2AXGD66DFrancisci Baronii ac Manfredis de maiestate Panormitana libri IV . M A I B STAS: D.N.PBILIPPOIII. Hijp.ac Sicilidt JRegeDJFrancifcodeCafiroComiteCaHri Prorl Vrhisofficiacumtjs 3qu€adleorum miniHeria pertinence^ °utnegoiacommoch Beip.facilius explicareniur, vniqut officiofedem aptamprSbentes in domo-Taptetunteuntltlntltltltltltltltlntlntlnaltltltltltltltltltltl D. Petrus Opetinga, Tbomas a Cafcinaafpar Agliata 3 Vfa-eentiits Vannius, Benediaus de PradoJFrancifcus SciroltaSenatores a Anno ci& Ij* CXVIL Superne itaque eft Aula, nec exigua plane , magnifiquement exigua est exor-nata uri,figinfiginfic