Grand Bouddha de l'île de Lantau à Hong Kong, Chine.

- ID de l’image: DN57HK
Grand Bouddha de l'île de Lantau à Hong Kong, Chine.
Sean Pavone / Alamy Banque D'Images
ID de l’image: DN57HK
Lieu: Lantau, Hong Kong, China