Carrelage noir toit de maison de village, Longsheng, Guangxi, Chine

- ID de l’image: BR59K5
Keren Su/China Span / Alamy Banque D'Images
ID de l’image: BR59K5
Lieu: Guangxi, China