Zhuang girl carrying basket avec des terrasses de riz Chine Guangxi Longsheng

- ID de l’image: B5FXHE
Zhuang girl carrying basket avec des terrasses de riz Chine Guangxi Longsheng
Keren Su/China Span / Alamy Banque D'Images
ID de l’image: B5FXHE
Lieu: Longsheng, Guangxi, China