Shiba Ryotaro Memorial Museum, Osaka-shi, Osaka, Japon

- ID de l’image: E1MY16
Shiba Ryotaro Memorial Museum, Osaka-shi, Osaka, Japon
EDU Vision / Alamy Banque D'Images
ID de l’image: E1MY16
Lieu: Shiba Ryotaro Memorial Museum,Higashiosaka-shi, Osaka,Japan