Vaishnav bhakts celebreting feastivel dakhinpat holi à majuli satra, Assam, Inde./ Ridip Borah

- ID de l’image: T106RH

Vaishnav bhakts celebreting feastivel dakhinpat holi à majuli satra, Assam, Inde./ Ridip Borah

Ridip Borah / Alamy Banque D'Images

ID de l’image: T106RH

Lieu: Majuli,Assam,india