Zakopane 06.02.1993.XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993).NZ. Kibice na Krupówkach z pomalowanymi W bia³o-czerwone barwy twarzami. msa PAP/Maciej Belina BrzozowskiZakopane 6 février 1993.Les Jeux universitaires mondiaux d'hiver de 16th (du 6 au 14 février 1993).Photo : fans aux visages peints en blanc et rouge sur la rue centrale de Zakopane Krupowki. msa PAP/Maciej Belina Brzozowski
RM2HADFMEZakopane 06.02.1993.XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993).NZ. Kibice na Krupówkach z pomalowanymi W bia³o-czerwone barwy twarzami. msa PAP/Maciej Belina BrzozowskiZakopane 6 février 1993.Les Jeux universitaires mondiaux d'hiver de 16th (du 6 au 14 février 1993).Photo : fans aux visages peints en blanc et rouge sur la rue centrale de Zakopane Krupowki. msa PAP/Maciej Belina Brzozowski
Zakopane 06.02.1993.XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993).Uroczystoœæ otwarcia zawodów W pawilonie pod Wielk¹ Krokwi¹ im.Stanis³awa Marusarza.NZ. Centralnie: prezydent RP Lech Wa³êsa (P) i narciarz Stanis³aw Marusarz. msa PAP/Maciej Belina BrzozowskiZakopane 6 février 1993.Les Jeux universitaires mondiaux d'hiver de 16th (du 6 au 14 février 1993).La cérémonie d'ouverture dans un pavillon au pied de la montagne Wielka Krokiew.Photo au centre : le président polonais Lech Walesa (R) et le skieur Stanislaw Marusarz. msa PAP/Maciej Belina Brzozowski
RM2HADFNAZakopane 06.02.1993.XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993).Uroczystoœæ otwarcia zawodów W pawilonie pod Wielk¹ Krokwi¹ im.Stanis³awa Marusarza.NZ. Centralnie: prezydent RP Lech Wa³êsa (P) i narciarz Stanis³aw Marusarz. msa PAP/Maciej Belina BrzozowskiZakopane 6 février 1993.Les Jeux universitaires mondiaux d'hiver de 16th (du 6 au 14 février 1993).La cérémonie d'ouverture dans un pavillon au pied de la montagne Wielka Krokiew.Photo au centre : le président polonais Lech Walesa (R) et le skieur Stanislaw Marusarz. msa PAP/Maciej Belina Brzozowski
Zakopane 06.02.1993.XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993).Uroczystoœæ otwarcia zawodów W pawilonie pod Wielk¹ Krokwi¹ im.Stanis³awa Marusarza.NZ. m.in.: przewodnicz¹cy Miêdzynarodowej Federacji Sportu Akademikego (Fédération internationale du sport universitaire - FISU) Primo Nebiolo (1L), generalny dyrektor Zimowej Uniwersjady 1993 Adam Bachleda-Curuœ (2L), narciarz Stanis³aw Marusarz (P)Zakopane 6 février 1993.Les Jeux universitaires mondiaux d'hiver de 16th (du 6 au 14 février 1993).La cérémonie d'ouverture dans un pavillon au pied du protocole d'entente Wielka Krokiew
RM2HADFN4Zakopane 06.02.1993.XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993).Uroczystoœæ otwarcia zawodów W pawilonie pod Wielk¹ Krokwi¹ im.Stanis³awa Marusarza.NZ. m.in.: przewodnicz¹cy Miêdzynarodowej Federacji Sportu Akademikego (Fédération internationale du sport universitaire - FISU) Primo Nebiolo (1L), generalny dyrektor Zimowej Uniwersjady 1993 Adam Bachleda-Curuœ (2L), narciarz Stanis³aw Marusarz (P)Zakopane 6 février 1993.Les Jeux universitaires mondiaux d'hiver de 16th (du 6 au 14 février 1993).La cérémonie d'ouverture dans un pavillon au pied du protocole d'entente Wielka Krokiew
Zakopane 06.02.1993.XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993).Uroczystoœæ otwarcia zawodów pod Wielk¹ Krokwi¹ im.Stanis³awa Marusarza.NZ. Spektakl artystyczny pt.Jak Janosik tañczy³ z cesarzow¹, który przygotowa³ dyrektor Krakowskiego Teatru Scena Stu Krzysztof Jasiñski. msa PAP/Maciej Belina BrzozozowskiZakopane 6 février 1993.Les Jeux universitaires mondiaux d'hiver de 16th (du 6 au 14 février 1993).La cérémonie d'ouverture dans un pavillon au pied de la montagne Wielka Krokiew.Photo : une performance artistique préparée par le directeur du théâtre Scena Stu de Cracovie, Krzysztof Jasinski. msa PAP/
RM2HADFMPZakopane 06.02.1993.XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993).Uroczystoœæ otwarcia zawodów pod Wielk¹ Krokwi¹ im.Stanis³awa Marusarza.NZ. Spektakl artystyczny pt.Jak Janosik tañczy³ z cesarzow¹, który przygotowa³ dyrektor Krakowskiego Teatru Scena Stu Krzysztof Jasiñski. msa PAP/Maciej Belina BrzozozowskiZakopane 6 février 1993.Les Jeux universitaires mondiaux d'hiver de 16th (du 6 au 14 février 1993).La cérémonie d'ouverture dans un pavillon au pied de la montagne Wielka Krokiew.Photo : une performance artistique préparée par le directeur du théâtre Scena Stu de Cracovie, Krzysztof Jasinski. msa PAP/
Zakopane 06.02.1993.XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993).Uroczystoœæ otwarcia zawodów pod Wielk¹ Krokwi¹ im.Stanis³awa Marusarza.NZ. Spektakl artystyczny pt.Jak Janosik tañczy³ z cesarzow¹, który przygotowa³ dyrektor Krakowskiego Teatru Scena Stu Krzysztof Jasiñski. msa PAP/Maciej Belina BrzozozowskiZakopane 6 février 1993.Les Jeux universitaires mondiaux d'hiver de 16th (du 6 au 14 février 1993).La cérémonie d'ouverture dans un pavillon au pied de la montagne Wielka Krokiew.Photo : une performance artistique préparée par le directeur du théâtre Scena Stu de Cracovie, Krzysztof Jasinski. msa PAP/
RM2HADFMAZakopane 06.02.1993.XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993).Uroczystoœæ otwarcia zawodów pod Wielk¹ Krokwi¹ im.Stanis³awa Marusarza.NZ. Spektakl artystyczny pt.Jak Janosik tañczy³ z cesarzow¹, który przygotowa³ dyrektor Krakowskiego Teatru Scena Stu Krzysztof Jasiñski. msa PAP/Maciej Belina BrzozozowskiZakopane 6 février 1993.Les Jeux universitaires mondiaux d'hiver de 16th (du 6 au 14 février 1993).La cérémonie d'ouverture dans un pavillon au pied de la montagne Wielka Krokiew.Photo : une performance artistique préparée par le directeur du théâtre Scena Stu de Cracovie, Krzysztof Jasinski. msa PAP/
Zakopane 06.02.1993.XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993).Uroczystoœæ otwarcia zawodów W pawilonie pod Wielk¹ Krokwi¹ im.Stanis³awa Marusarza.NZ. szef Biura Prasowego Prezydenta RP i rzecznik prasowy Prezydenta RP Andrzej Drzycimski (P) i narciarz Stanis³aw Marusarz. msa PAP/Maciej Belina BrzozowskiZakopane 6 février 1993.Les Jeux universitaires mondiaux d'hiver de 16th (du 6 au 14 février 1993).La cérémonie d'ouverture dans un pavillon au pied de la montagne Wielka Krokiew.Photo : porte-parole du président polonais Andrzej Drzycimski (R) et du skieur Stanislaw Marusarz (2L). msa PAP/Macie
RM2HADFKKZakopane 06.02.1993.XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993).Uroczystoœæ otwarcia zawodów W pawilonie pod Wielk¹ Krokwi¹ im.Stanis³awa Marusarza.NZ. szef Biura Prasowego Prezydenta RP i rzecznik prasowy Prezydenta RP Andrzej Drzycimski (P) i narciarz Stanis³aw Marusarz. msa PAP/Maciej Belina BrzozowskiZakopane 6 février 1993.Les Jeux universitaires mondiaux d'hiver de 16th (du 6 au 14 février 1993).La cérémonie d'ouverture dans un pavillon au pied de la montagne Wielka Krokiew.Photo : porte-parole du président polonais Andrzej Drzycimski (R) et du skieur Stanislaw Marusarz (2L). msa PAP/Macie
Zakopane 06.02.1993.XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993).Uroczystoœæ otwarcia zawodów W pawilonie pod Wielk¹ Krokwi¹ im.Stanis³awa Marusarza.NZ. m.in.: szef Biura Prasowego Prezydenta RP i rzecznik prasowy Prezydenta RP Andrzej Drzycimski (P), narciarz Stanis³aw Marusarz (2P). msa PAP/Maciej Belina BrzozowskiZakopane 6 février 1993.Les Jeux universitaires mondiaux d'hiver de 16th (du 6 au 14 février 1993).La cérémonie d'ouverture dans un pavillon au pied de la montagne Wielka Krokiew.Photo : porte-parole du président polonais Andrzej Drzycimski (R) et du skieur Stanislaw Marusarz (2R). msa
RM2HADFM6Zakopane 06.02.1993.XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993).Uroczystoœæ otwarcia zawodów W pawilonie pod Wielk¹ Krokwi¹ im.Stanis³awa Marusarza.NZ. m.in.: szef Biura Prasowego Prezydenta RP i rzecznik prasowy Prezydenta RP Andrzej Drzycimski (P), narciarz Stanis³aw Marusarz (2P). msa PAP/Maciej Belina BrzozowskiZakopane 6 février 1993.Les Jeux universitaires mondiaux d'hiver de 16th (du 6 au 14 février 1993).La cérémonie d'ouverture dans un pavillon au pied de la montagne Wielka Krokiew.Photo : porte-parole du président polonais Andrzej Drzycimski (R) et du skieur Stanislaw Marusarz (2R). msa
Zakopane 06.02.1993.XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993).Uroczystoœæ otwarcia zawodów W pawilonie pod Wielk¹ Krokwi¹ im.Stanis³awa Marusarza.NZ. prezydent RP Lech Wa³êsa (P), szef Gabinetu Prezydenta RP Mieczys³aw Wachowski (2P), generalny dyrektor Zimowej Uniwersjady 1993 Adam Bachleda-Curuœ (3P), narciarz Stanis³aw Marusarz (2L). msa PAP/Maciej Belina BrzozowskiZakopane 6 février 1993.Les Jeux universitaires mondiaux d'hiver de 16th (du 6 au 14 février 1993).La cérémonie d'ouverture dans un pavillon au pied de la montagne Wielka Krokiew.Photo : le président polonais Lech Walesa (R), chef
RM2HADFMYZakopane 06.02.1993.XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993).Uroczystoœæ otwarcia zawodów W pawilonie pod Wielk¹ Krokwi¹ im.Stanis³awa Marusarza.NZ. prezydent RP Lech Wa³êsa (P), szef Gabinetu Prezydenta RP Mieczys³aw Wachowski (2P), generalny dyrektor Zimowej Uniwersjady 1993 Adam Bachleda-Curuœ (3P), narciarz Stanis³aw Marusarz (2L). msa PAP/Maciej Belina BrzozowskiZakopane 6 février 1993.Les Jeux universitaires mondiaux d'hiver de 16th (du 6 au 14 février 1993).La cérémonie d'ouverture dans un pavillon au pied de la montagne Wielka Krokiew.Photo : le président polonais Lech Walesa (R), chef
Zakopane 06.02.1993.XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993).Uroczystoœæ otwarcia zawodów W pawilonie pod Wielk¹ Krokwi¹ im.Stanis³awa Marusarza.W pierwszym rzêdzie m.in.: prezydent RP Lech Wa³êsa (3P), przewodnicz¹cy Miêdzynarodowej Federacji Sportu Akademikego (Fédération internationale du sport universitaire - FISU) Primo Nebiolo (4P); W drugim rzêdzie m.in.:szef Biura Prasowego Prezydenta RP i rzecznik prasowy Prezydenta RP Andrzej Drzycimski (P), szef Gabinetu Prezydenta RP Mieczys³aw Wachowski (2P). msa PAP/Maciej Belina BrzozowskiZakopane 6 février 1993.L'hiver 16th
RM2HADFNEZakopane 06.02.1993.XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993).Uroczystoœæ otwarcia zawodów W pawilonie pod Wielk¹ Krokwi¹ im.Stanis³awa Marusarza.W pierwszym rzêdzie m.in.: prezydent RP Lech Wa³êsa (3P), przewodnicz¹cy Miêdzynarodowej Federacji Sportu Akademikego (Fédération internationale du sport universitaire - FISU) Primo Nebiolo (4P); W drugim rzêdzie m.in.:szef Biura Prasowego Prezydenta RP i rzecznik prasowy Prezydenta RP Andrzej Drzycimski (P), szef Gabinetu Prezydenta RP Mieczys³aw Wachowski (2P). msa PAP/Maciej Belina BrzozowskiZakopane 6 février 1993.L'hiver 16th
Zakopane 06.02.1993.XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993).NZ. na Krupówkach maskotka Uniwersjady 1993 œwistak Sablik, któr¹ zaprojektowa³ zakopiañski artysta, rzeŸbiarz i grafik Krzysztof Jêdrzejowski. msa PAP/Maciej Belina BrzozozowskiZakopane 6 février 1993.Les Jeux universitaires mondiaux d'hiver de 16th (du 6 au 14 février 1993).Photo : World Univerity Games 1993 Mascot Sablik le Marmot conçu par le sculpteur et graphiste Zakopane Krzysztof Jedrzejowski sur la rue Krupowki. msa PAP/Maciej Belina Brzozowski
RM2HADFN5Zakopane 06.02.1993.XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993).NZ. na Krupówkach maskotka Uniwersjady 1993 œwistak Sablik, któr¹ zaprojektowa³ zakopiañski artysta, rzeŸbiarz i grafik Krzysztof Jêdrzejowski. msa PAP/Maciej Belina BrzozozowskiZakopane 6 février 1993.Les Jeux universitaires mondiaux d'hiver de 16th (du 6 au 14 février 1993).Photo : World Univerity Games 1993 Mascot Sablik le Marmot conçu par le sculpteur et graphiste Zakopane Krzysztof Jedrzejowski sur la rue Krupowki. msa PAP/Maciej Belina Brzozowski
Zakopane 06.02.1993.XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993).Uroczystoœæ otwarcia zawodów W pawilonie pod Wielk¹ Krokwi¹ im.Stanis³awa Marusarza.NZ. Przemawia przewodnicz¹cy Miêdzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego (Fédération internationale de sport universitaire - FISU) Primo Nebiolo. msa PAP/Maciej Belina BrzozowskiZakopane 6 février 1993.Les Jeux universitaires mondiaux d'hiver de 16th (du 6 au 14 février 1993).La cérémonie d'ouverture dans un pavillon au pied de la montagne Wielka Krokiew.Photo : le président de la Fédération internationale de sport universitaire Primo Nebiolo parle. msa
RM2HADFKXZakopane 06.02.1993.XVI Zimowa Uniwersjada (6-14.02.1993).Uroczystoœæ otwarcia zawodów W pawilonie pod Wielk¹ Krokwi¹ im.Stanis³awa Marusarza.NZ. Przemawia przewodnicz¹cy Miêdzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego (Fédération internationale de sport universitaire - FISU) Primo Nebiolo. msa PAP/Maciej Belina BrzozowskiZakopane 6 février 1993.Les Jeux universitaires mondiaux d'hiver de 16th (du 6 au 14 février 1993).La cérémonie d'ouverture dans un pavillon au pied de la montagne Wielka Krokiew.Photo : le président de la Fédération internationale de sport universitaire Primo Nebiolo parle. msa