Zakopane, 1949-02-24.OD 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr.Zgromadzi³y un kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i i Wêgier.Pierwszego dnia zawodów odby³ siê bieg mê¿czyzn na 18 mithów, zaliczany do kombinacji norweskiej.Start i meta znajdowa³y siê stadionie Pod Krokwi¹.Zwyciê¿y³ Jaroslav Cardal z Czechos³owacji. pw PAPZakopane, 24 février 1949.La compétition internationale de ski pour la coupe des montagnes Tatra a eu lieu du 23 février au 3 mars.La concurrence a rassemblé plusieurs doz
RM2H9PEDFZakopane, 1949-02-24.OD 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr.Zgromadzi³y un kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i i Wêgier.Pierwszego dnia zawodów odby³ siê bieg mê¿czyzn na 18 mithów, zaliczany do kombinacji norweskiej.Start i meta znajdowa³y siê stadionie Pod Krokwi¹.Zwyciê¿y³ Jaroslav Cardal z Czechos³owacji. pw PAPZakopane, 24 février 1949.La compétition internationale de ski pour la coupe des montagnes Tatra a eu lieu du 23 février au 3 mars.La concurrence a rassemblé plusieurs doz
Zakopane, 1949-02-24.OD 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr.Zgromadzi³y un kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i i Wêgier.Pierwszego dnia zawodów odby³ siê bieg mê¿czyzn na 18 mithów, zaliczany do kombinacji norweskiej.Start i meta znajdowa³y siê stadionie Pod Krokwi¹.Zwyciê¿y³ Jaroslav Cardal z Czechos³owacji. pw PAPZakopane, 24 février 1949.La compétition internationale de ski pour la coupe des montagnes Tatra a eu lieu du 23 février au 3 mars.La concurrence a rassemblé plusieurs doz
RM2H9PEDWZakopane, 1949-02-24.OD 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr.Zgromadzi³y un kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i i Wêgier.Pierwszego dnia zawodów odby³ siê bieg mê¿czyzn na 18 mithów, zaliczany do kombinacji norweskiej.Start i meta znajdowa³y siê stadionie Pod Krokwi¹.Zwyciê¿y³ Jaroslav Cardal z Czechos³owacji. pw PAPZakopane, 24 février 1949.La compétition internationale de ski pour la coupe des montagnes Tatra a eu lieu du 23 février au 3 mars.La concurrence a rassemblé plusieurs doz
Zakopane, 1949-02-24.OD 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr.Zgromadzi³y un kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i i Wêgier.Pierwszego dnia zawodów odby³ siê bieg mê¿czyzn na 18 mithów, zaliczany do kombinacji norweskiej.Start i meta znajdowa³y siê stadionie Pod Krokwi¹.Zwyciê¿y³ Jaroslav Cardal z Czechos³owacji. pw PAPZakopane, 24 février 1949.La compétition internationale de ski pour la coupe des montagnes Tatra a eu lieu du 23 février au 3 mars.La concurrence a rassemblé plusieurs doz
RM2H9PEFPZakopane, 1949-02-24.OD 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr.Zgromadzi³y un kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i i Wêgier.Pierwszego dnia zawodów odby³ siê bieg mê¿czyzn na 18 mithów, zaliczany do kombinacji norweskiej.Start i meta znajdowa³y siê stadionie Pod Krokwi¹.Zwyciê¿y³ Jaroslav Cardal z Czechos³owacji. pw PAPZakopane, 24 février 1949.La compétition internationale de ski pour la coupe des montagnes Tatra a eu lieu du 23 février au 3 mars.La concurrence a rassemblé plusieurs doz
Zakopane, 1949-02-24.OD 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr.Zgromadzi³y un kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i i Wêgier.Pierwszego dnia zawodów odby³ siê bieg mê¿czyzn na 18 mithów, zaliczany do kombinacji norweskiej.Zwyciê¿y³ Jaroslav Cardal z Czechos³owacji.NZ. Start biegu na stadionie Pod Krokwi¹. pw PAPZakopane, 24 février 1949.La compétition internationale de ski pour la coupe des montagnes Tatra a eu lieu du 23 février au 3 mars.La compétition a rassemblé plusieurs dizaines de sports
RM2H9PE8XZakopane, 1949-02-24.OD 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr.Zgromadzi³y un kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i i Wêgier.Pierwszego dnia zawodów odby³ siê bieg mê¿czyzn na 18 mithów, zaliczany do kombinacji norweskiej.Zwyciê¿y³ Jaroslav Cardal z Czechos³owacji.NZ. Start biegu na stadionie Pod Krokwi¹. pw PAPZakopane, 24 février 1949.La compétition internationale de ski pour la coupe des montagnes Tatra a eu lieu du 23 février au 3 mars.La compétition a rassemblé plusieurs dizaines de sports
Zakopane, 1949-02-24.OD 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr.Zgromadzi³y un kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i i Wêgier.Pierwszego dnia zawodów odby³ siê bieg mê¿czyzn na 18 mithów, zaliczany do kombinacji norweskiej.Start i meta znajdowa³y siê stadionie Pod Krokwi¹.Zwyciê¿y³ Jaroslav Cardal z Czechos³owacji. pw PAPZakopane, 24 février 1949.La compétition internationale de ski pour la coupe des montagnes Tatra a eu lieu du 23 février au 3 mars.La concurrence a rassemblé plusieurs doz
RM2H9PEBYZakopane, 1949-02-24.OD 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr.Zgromadzi³y un kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i i Wêgier.Pierwszego dnia zawodów odby³ siê bieg mê¿czyzn na 18 mithów, zaliczany do kombinacji norweskiej.Start i meta znajdowa³y siê stadionie Pod Krokwi¹.Zwyciê¿y³ Jaroslav Cardal z Czechos³owacji. pw PAPZakopane, 24 février 1949.La compétition internationale de ski pour la coupe des montagnes Tatra a eu lieu du 23 février au 3 mars.La concurrence a rassemblé plusieurs doz
Zakopane, 1949-02-24.OD 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr.Zgromadzi³y un kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i i Wêgier.Pierwszego dnia zawodów odby³ siê bieg mê¿czyzn na 18 mithów, zaliczany do kombinacji norweskiej.Start i meta znajdowa³y siê stadionie Pod Krokwi¹.Zwyciê¿y³ Jaroslav Cardal z Czechos³owacji.NZ.Stanis³aw Bukowski z Polski na mecie biegu. pw PAPZakopane, 24 février 1949.La compétition internationale de ski pour la coupe des montagnes Tatra a eu lieu du 23 février au mois de mars
RM2H9PEG1Zakopane, 1949-02-24.OD 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr.Zgromadzi³y un kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i i Wêgier.Pierwszego dnia zawodów odby³ siê bieg mê¿czyzn na 18 mithów, zaliczany do kombinacji norweskiej.Start i meta znajdowa³y siê stadionie Pod Krokwi¹.Zwyciê¿y³ Jaroslav Cardal z Czechos³owacji.NZ.Stanis³aw Bukowski z Polski na mecie biegu. pw PAPZakopane, 24 février 1949.La compétition internationale de ski pour la coupe des montagnes Tatra a eu lieu du 23 février au mois de mars
Zakopane, 1949-02-24.OD 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr, z udzia³em kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji Finlandii, Rumunii i i Wêgier.Bieg mê¿czyzn na 18 mithów, zaliczany do kombinacji norweskiej, ze startem i met¹ na stadionie Pod Krokwi¹.Zwyciêzca biegów Jaroslav Cardal z Czechos³owacji na mecie. pw PAPZakopane, 24 février 1949.Le Concours international de ski de la coupe de montagne Tatra s'est tenu du 23 février au 3 mars, réunissant plusieurs dizaines de concurrents de Pologne, Bulgarie, Tchécoslovaquie,
RM2H9PF9WZakopane, 1949-02-24.OD 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr, z udzia³em kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji Finlandii, Rumunii i i Wêgier.Bieg mê¿czyzn na 18 mithów, zaliczany do kombinacji norweskiej, ze startem i met¹ na stadionie Pod Krokwi¹.Zwyciêzca biegów Jaroslav Cardal z Czechos³owacji na mecie. pw PAPZakopane, 24 février 1949.Le Concours international de ski de la coupe de montagne Tatra s'est tenu du 23 février au 3 mars, réunissant plusieurs dizaines de concurrents de Pologne, Bulgarie, Tchécoslovaquie,
Zakopane, 1949-02-24.OD 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr, z udzia³em kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji Finlandii, Rumunii i i Wêgier.Pierwszego dnia odby³ siê bieg mê¿czyzn na 18 milletrów, zaliczany do kombinacji norweskiej, ze startem i met¹ na stadionie Pod Krokwi¹.Zwyciêzca zawodów Jaroslav Cardal z Czechos³owacji (z nartami).Z prawej stenwozdawca sportowy Polskiego Radia Witold Dobrowolski. pw PAPZakopane, 24 février 1949.Le Concours international de ski de la coupe de montagne Tatra s'est tenu le 23 février
RM2H9PEXCZakopane, 1949-02-24.OD 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr, z udzia³em kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji Finlandii, Rumunii i i Wêgier.Pierwszego dnia odby³ siê bieg mê¿czyzn na 18 milletrów, zaliczany do kombinacji norweskiej, ze startem i met¹ na stadionie Pod Krokwi¹.Zwyciêzca zawodów Jaroslav Cardal z Czechos³owacji (z nartami).Z prawej stenwozdawca sportowy Polskiego Radia Witold Dobrowolski. pw PAPZakopane, 24 février 1949.Le Concours international de ski de la coupe de montagne Tatra s'est tenu le 23 février
Zakopane, 1949-02-24.OD 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr, z udzia³em kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji Finlandii, Rumunii i i Wêgier.Pierwszego dnia odby³ siê bieg mê¿czyzn na 18 milletrów, zaliczany do kombinacji norweskiej, ze startem i met¹ na stadionie Pod Krokwi¹.NZ. Talica wyników. pw PAPZakopane, 24 février 1949.Le Concours international de ski de la coupe de montagne Tatra s'est tenu du 23 février au 3 mars, réunissant plusieurs dizaines de concurrents de Pologne, Bulgarie, Tchécoslovaquie, Finlande et Roumanie
RM2H9PF9TZakopane, 1949-02-24.OD 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr, z udzia³em kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji Finlandii, Rumunii i i Wêgier.Pierwszego dnia odby³ siê bieg mê¿czyzn na 18 milletrów, zaliczany do kombinacji norweskiej, ze startem i met¹ na stadionie Pod Krokwi¹.NZ. Talica wyników. pw PAPZakopane, 24 février 1949.Le Concours international de ski de la coupe de montagne Tatra s'est tenu du 23 février au 3 mars, réunissant plusieurs dizaines de concurrents de Pologne, Bulgarie, Tchécoslovaquie, Finlande et Roumanie
Zakopane, 1949-02-24.OD 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr, z udzia³em kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji Finlandii, Rumunii i i Wêgier.Bieg mê¿czyzn na 18 mithów, zaliczany do kombinacji norweskiej, ze startem i met¹ na stadionie Pod Krokwi¹.Zwyciê¿y³ Jaroslav Cardal z Czechos³owacji.NZ.Vladimir Simunek z Czechos³owacji na mecie biegu. pw PAPZakopane, 24 février 1949.Le Concours international de ski de la coupe de montagne Tatra s'est tenu du 23 février au 3 mars, réunissant plusieurs dizaines de concurrents de
RM2H9PEY1Zakopane, 1949-02-24.OD 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr, z udzia³em kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji Finlandii, Rumunii i i Wêgier.Bieg mê¿czyzn na 18 mithów, zaliczany do kombinacji norweskiej, ze startem i met¹ na stadionie Pod Krokwi¹.Zwyciê¿y³ Jaroslav Cardal z Czechos³owacji.NZ.Vladimir Simunek z Czechos³owacji na mecie biegu. pw PAPZakopane, 24 février 1949.Le Concours international de ski de la coupe de montagne Tatra s'est tenu du 23 février au 3 mars, réunissant plusieurs dizaines de concurrents de
Zakopane, 1949-02-24.OD 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr, z udzia³em kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji Finlandii, Rumunii i i Wêgier.Pierwszego dnia odby³ siê bieg mê¿czyzn na 18 milletrów, zaliczany do kombinacji norweskiej, ze startem i met¹ na stadionie Pod Krokwi¹.NZ. Stenwozdawca sportowy i zawodnik z Rumunii. pw PAPZakopane, 24 février 1949.Le Concours international de ski de la coupe de montagne Tatra s'est tenu du 23 février au 3 mars, réunissant plusieurs dizaines de concurrents de Pologne, de Bulgarie et de Tchèque
RM2H9PF9PZakopane, 1949-02-24.OD 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr, z udzia³em kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji Finlandii, Rumunii i i Wêgier.Pierwszego dnia odby³ siê bieg mê¿czyzn na 18 milletrów, zaliczany do kombinacji norweskiej, ze startem i met¹ na stadionie Pod Krokwi¹.NZ. Stenwozdawca sportowy i zawodnik z Rumunii. pw PAPZakopane, 24 février 1949.Le Concours international de ski de la coupe de montagne Tatra s'est tenu du 23 février au 3 mars, réunissant plusieurs dizaines de concurrents de Pologne, de Bulgarie et de Tchèque
Zakopane, 1949-02-24.OD 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr.Zgromadzi³y un kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i i Wêgier.Pierwszego dnia zawodów odby³ siê bieg mê¿czyzn na 18 mithów, zaliczany do kombinacji norweskiej.Zwyciê¿y³ Jaroslav Cardal z Czechos³owacji.NZ.Franek Tadeusz G¹sienica z Polski na starcie biegu na stadionie Pod Krokwi¹. pw PAPZakopane, 24 février 1949.La compétition internationale de ski pour la coupe des montagnes Tatra a eu lieu du 23 février au 3 mars.La compétition
RM2H9PEFTZakopane, 1949-02-24.OD 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr.Zgromadzi³y un kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i i Wêgier.Pierwszego dnia zawodów odby³ siê bieg mê¿czyzn na 18 mithów, zaliczany do kombinacji norweskiej.Zwyciê¿y³ Jaroslav Cardal z Czechos³owacji.NZ.Franek Tadeusz G¹sienica z Polski na starcie biegu na stadionie Pod Krokwi¹. pw PAPZakopane, 24 février 1949.La compétition internationale de ski pour la coupe des montagnes Tatra a eu lieu du 23 février au 3 mars.La compétition
Zakopane, 1949-02-24.OD 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr.Zgromadzi³y un kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i i Wêgier.Pierwszego dnia zawodów odby³ siê bieg kobiet na 8 kiletrów.Trasa prowadzi³a od górnej stacji kolejki na Guba³ówce do stadionu Pod Krokwi¹.NZ. Zawodnicy fiñscy: z prawej Maire Saloranta (zajê³a pierwsze miejsce), z lewej Mikko Matilla. pw PAPZakopane, 24 février 1949.La compétition internationale de ski pour la coupe des montagnes Tatra a eu lieu du 23 février au 3 mars.
RM2H9PEBKZakopane, 1949-02-24.OD 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr.Zgromadzi³y un kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji, Finlandii, Rumunii i i Wêgier.Pierwszego dnia zawodów odby³ siê bieg kobiet na 8 kiletrów.Trasa prowadzi³a od górnej stacji kolejki na Guba³ówce do stadionu Pod Krokwi¹.NZ. Zawodnicy fiñscy: z prawej Maire Saloranta (zajê³a pierwsze miejsce), z lewej Mikko Matilla. pw PAPZakopane, 24 février 1949.La compétition internationale de ski pour la coupe des montagnes Tatra a eu lieu du 23 février au 3 mars.