Zakopane, 1949-02-24.OD 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr, z udzia³em kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji Finlandii, Rumunii i i Wêgier.Pierwszego dnia odby³ siê bieg mê¿czyzn na 18 milletrów, zaliczany do kombinacji norweskiej, ze startem i met¹ na stadionie Pod Krokwi¹.Zwyciêzca zawodów Jaroslav Cardal z Czechos³owacji (z nartami).Z prawej stenwozdawca sportowy Polskiego Radia Witold Dobrowolski. pw PAPZakopane, 24 février 1949.Le Concours international de ski de la coupe de montagne Tatra s'est tenu le 23 février

Zakopane, 1949-02-24.OD 23 lutego do 3 marca odbywa³y siê Miêdzynarodowe Zawody Narciarskie o Puchar Tatr, z udzia³em kilkudziesiêciu sportowców z Polski, Bu³garii, Czechos³owacji Finlandii, Rumunii i i Wêgier.Pierwszego dnia odby³ siê bieg mê¿czyzn na 18 milletrów, zaliczany do kombinacji norweskiej, ze startem i met¹ na stadionie Pod Krokwi¹.Zwyciêzca zawodów Jaroslav Cardal z Czechos³owacji (z nartami).Z prawej stenwozdawca sportowy Polskiego Radia Witold Dobrowolski. pw PAPZakopane, 24 février 1949.Le Concours international de ski de la coupe de montagne Tatra s'est tenu le 23 février Banque D'Images
Aperçu

Détails de l'image

Contributeur:

PAP / Alamy Banque D'Images

ID de l’image:

2H9PEXC

Taille du fichier:

27,3 MB (1,6 MB Téléchargement compressé)

Autorisations:

Modèle - non | Propriété - nonUne autorisation est-elle nécessaire?

Dimensions:

3840 x 2481 px | 32,5 x 21 cm | 12,8 x 8,3 inches | 300dpi

Date de la prise de vue:

24 février 1949

Informations supplémentaires:

Cette image peut avoir des imperfections car il s’agit d’une image historique ou de reportage.

Jusqu’à -70 % avec nos forfaits d’images

Payez vos images à l’avance et téléchargez-les à la demande.

Afficher les remises